Besoin de quelque chose ?

Den akaf-service gëtt agestallt - Suppression du service d'épicerie

Keen Service Epicerie mei ab dem 19. Juni 2020

Léif Matbierger,

D’Gemeng Leideleng informéiert dass den Freiden 19 Juni 2020 déi lescht Bestell Méiglechkeet ass fir den Akaf-Service fir déi Leit iwwer 60 Joer oder den vulnérabele Persounen.

Bis dësen Donneschden 18 Juni kann dier eis nach bis 12:00 Auer är Bestellung eran schécken déi iech dann nach dësen Freiden 19 Juni 2020 Heem geliwwert gëtt.

Mir soen iech villmools Merci dass dier vun dësem Service gebrauch gemaach hutt an mir hoffen dass et zu ärer Zefriddenheet war.

Am Numm vum Schäfferot vun der Gemeng Leideleng, schécken mir iech ganz schéin Gréiss. Bléif gesond.

Plus de service épicerie à partir de vendredi 19 juin 2020

Chers Citoyens,

La Commune de Leudelange vous informe que le vendredi 19 juin 2020, sera la dernière opportunité de vous faire livrer par le service épicerie pour les personnes de plus de 60 ans ainsi que pour les personnes vulnérables.

Jusqu'à ce jeudi 18 juin, vous pouvez toujours nous envoyer votre commande jusqu'à 12h00 laquelle vous sera livrée encore ce vendredi 19 juin 2020.

Nous vous remercions beaucoup d'avoir utilisé ce service et nous espérons que ce fut à votre satisfaction.

Au nom de la bourgmestre et des échevins de la commune de Leudelange, nous vous remercions d’avoir utilisé le Service épicerie. Restez en bonne santé.

Lieu
Den akaf-service gëtt agestallt - Suppression du service d'épicerie
Tel : 37 92 92 -1