Accéder au contenu
Besoin de quelque chose ?
Publié le 29.05.2020 à 15:39

Paroisse St. Corneille services religieux

Samschdeg, 20. November 2021


GP 17.45 Virowendmass, + Mass fir den Här Norbert Neumann
HO 19.00 Messe de la vigile, + Messe pour nos (anciennes) paroisses
+ Messe pour Madame Madeleine Lakaff-Jacoby
+ Messe pour Madame Colette Hary-Rausch
+ Fondation pour les frères et soeurs Molling


Sonndeg, 21. November 2021 - FEST VU CHRISTUS DEM KINNIK / CHRIST-ROI


GP 9.30 Houmass, + Stëftung fir d’Famill Olinger-Schmit
LD 10.45 Houmass, + Mass fir all Memberen, Éierememberen a Frënn vun
der Leidelenger Chorale Sainte-Cécile
+ 5. Wochemass fir d’Madame Anna Urhausen-Schwirtz
+ Stëftung fir d’Famillje Sunnen, Gilles, Gillet a fir Wohltäter
+ Mass op Meenung (I.N.-M.)
Affer: Ënnerhalt vun eise Kierchen. / Quête: entretien de nos églises.
 

Samschdeg, 27. November 2021


GP 17.45 Virowendmass, + Mass fir
d’Madame Irma Weinz
HO 19.00 Messe de la vigile, + Messe
pour tous les membres, membres d’honneur et amis
de la Chorale Saints-Pierre-
et-Paul
+ Fondation pour les défunts de la famille Frideres-Schumacher

 

Sonndeg, 28. November 2021 - 1. ADVENT, Joer C


GP 9.30 Grand-messe, + Messe pour nos (anciennes) paroisses
+ Messe pour tous les membres, membres d’honneur et amis des
Chantres de Sainte-Thérèse
LD 10.45 Houmass, + 6-Wochemass fir d’Madame Anna Urhausen-Schwirtz
+ Mass fir d’Madame Catherine Lucius an den Här Nicolas Heirens
+ Mass fir déi Verstuerwe vun der Famill Pauly-Mattucci
Affer: Ënnerhalt vun eise Kierchen. / Quête: entretien de nos églises.


Freideg, 3. Dezember - Hl. Franz Xaver, Uerdenspriister a Glawensbuet († 1552)


GP 17.30 Stëll Adoratioun vum Allerhellechsten Sakrament
/ adoration silencieuse du Très Saint Sacrement
18.00 + Stëftung fir d’Familljen Reuter, Blisse, Wolmering, Bertrand,
Neisius a Porten
 

Samschdeg, 4. Dezember 2021 - Bäerbelendag


GP 17.45 Virowendmass, + Mass fir d’Familljen Hohengarten-Wilhelm
HO 19.00 Messe de la vigile


Sonndeg, 5. Dezember 2021 - 2. ADVENT, Joer C


GP 9.30 Houmass, + Mass op Meenung (KA)
LD 10.45 Houmass, + Mass fir eis (fréier) Poren
+ Stëftung fir d’Famillje Lucius, Schosseler, Hallé, Pauly a fir
Wohltäter
Affer: Ënnerhalt vun eise Kierchen. / Quête: entretien de nos églises.
 

 

 

❖ Fir Är Kierch z’ënnerstëtzen / Pour soutenir votre église: Oeuvres Paroissiales de Gasperich asbl : IBAN LU38 1111 0330 9518 0000 - BIC : CCPLLULL Association Saints Pierre et Paul Hollerich asbl : IBAN LU33 1111 7079 7569 0000 - BIC : CCPLLULL Fabrique d’église de Leudelange : IBAN LU70 1111 0329 8202 0000 - BIC : CCPLLULL ❖ Contact - Secrétariats paroissiaux: Gasperich et Hollerich |  35, rue de Gasperich | L-1617 Luxembourg Leudelange |  4, rue Eich | L-3352 Leudelange |  37 00 96 - Curé: Romain Kroeger |  621 458 563 |  porenleihoga@pt.l